PDF 159kWORD 979k

 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

 

ITRE(2019)0902_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 3. september 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q2)

3. september 2019 kell 9.00–10.00

Kinnine koosolek

1. Koordinaatorite koosolek

* * *

3. september 2019 kell 10.00–12.30

2. Päevakorra kinnitamine

3. Juhataja teadaanded

*** Elektrooniline hääletus ***

4. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

Vastutav:

 

BUDG

 

 

 

         Eelarve muudatusettepanekute vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

5. Poliitikaosakonna A uuringu „5G kasutuselevõtu analüüs“ tutvustus

6. Arvamuste vahetus peadirektori Eric Paquetiga programmi „Euroopa horisont“ strateegilise planeerimise protsessi teemal

* * *

3. september 2019 kell 14.30–18.30

7. Poliitikaosakonna A uuringu „Euroopa – ülemaailmne tipptasemel teaduse keskus“ tutvustus

8. Arvamuste vahetus Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) tegevdirektori kandidaadi Juhan Lepassaarega, kelle valis välja ENISA haldusnõukogu 16. juulil 2019

9. Komisjoni energeetika peadirektoraadi peadirektori Ditte Juul-Jørgenseni ettekanne energialiidu olukorrast ning 2021.—2030. aasta riiklike energia- ja kliimakavade hetkeseisust

10. Muud küsimused

* * *

11. Järgmised koosolekud

         25.–26. september 2019

Viimane päevakajastamine: 19. august 2019Õigusalane teave