PDF 169kWORD 265k

 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

 

ITRE(2019)0902_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tlieta 3 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: József Antall (4Q2)

It-3 ta' Settembru 2019, 9.00 – 10.00

Bil-magħluq

1. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

It-3 ta' Settembru 2019, 10.00 – 12.30

2. Adozzjoni tal-aġenda

3. Avviżi tal-president

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

4. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja - it-taqsimiet kollha

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

Responsabbli:

 

BUDG

 

 

 

         Adozzjoni tal-emendi baġitarji

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

5. Preżentazzjoni ta' studju tad-Dipartiment Tematiku A: Studju fil-fond tal-implimentazzjoni tal-5G

6. Skambju ta' fehmiet mad-Direttur Ġenerali Eric Paquet dwar il-proċess tal-ippjanar strateġiku ta' Orizzont Ewropa

* * *

It-3 ta' Settembru 2019, 14.30 – 18.30

7. Preżentazzjoni ta' studju tad-Dipartiment Tematiku A: L-Ewropa - iċ-ċentru globali għar-riċerka eċċellenti

8. Skambju ta' fehmiet mas-Sur Juhan Lepassaar, kandidat għall-kariga ta' Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA), magħżul fis-16 ta' Lulju mill-Bord ta' Tmexxija tal-Aġenzija

9. Preżentazzjoni mill-Kummissjoni, mis-Sa Ms Ditte Juul-Jørgensen, Direttur Ġenerali fid-DĠ għall-Enerġija, dwar l-Istatus tal-Unjoni tal-Enerġija u l-qagħda kurrenti rigward il-Pjanijiet Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima )NECPs) għall-perjodu 2021-2030

10. Kwistjonijiet varji

* * *

11. Laqgħat li jmiss

         il-25 u s-26 ta' Settembru 2019

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Lulju 2019Avviż legali