PDF 163kWORD 265k

 

Commissie industrie, onderzoek en energie

 

ITRE(2019)0902_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 3 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

3 september 2019, 9.00 - 10.00 uur

Met gesloten deuren

1. Coördinatorenvergadering

* * *

3 september 2019, 10.00 - 12.30 uur

2. Aanneming van de agenda

3. Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

4. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Goedkeuring begrotingsamendementen

*** Einde elektronische stemming ***

5. Presentatie van een studie van Beleidsondersteunende Afdeling A: Gedetailleerde analyse van de uitrol van 5G

6. Gedachtewisseling met directeur-generaal Paquet over het proces van strategische planning van Horizon Europa

* * *

3 september 2019, 14.30 - 18.30 uur

7. Presentatie van een studie van Beleidsondersteunende Afdeling A: Europa - het mondiale centrum voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek

8. Gedachtewisseling met de heer Juhan Lepassaar, kandidaat-uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (ENISA), die op 16 juli 2019 door de raad van bestuur van het agentschap is voorgedragen

9. Presentatie door de Commissie van mevrouw Ditte Juul-Jørgensen, directeur-generaal in DG Energie, over de stand van zaken van de energie-unie en de stand van zaken met betrekking tot de nationale energie- en klimaatplannen voor de periode 2021-2030

10. Rondvraag

* * *

11. Volgende vergaderingen

         25-26 september 2019

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling