PDF 172kWORD 265k

 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

 

ITRE(2019)0902_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 3 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

3 września 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00

Przy drzwiach zamkniętych

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

3 września 2019 r., w godz. 10.00 – 12.30

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Komunikaty przewodniczącej

*** Głosowanie elektroniczne ***

4. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

BUDG

 

 

 

         Przyjęcie poprawek budżetowych

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

5. Prezentacja analizy przygotowanej przez Departament Tematyczny A: Szczegółowa analiza wdrażania technologii 5G

6. Wymiana poglądów z dyrektorem generalnym Erikiem Paquetem na temat procesu planowania strategicznego programu „Horyzont Europa”

* * *

3 września 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

7. Prezentacja analizy przygotowanej przez Departament Tematyczny A: Europa - światowe centrum najwyższej jakości badań

8. Wymiana poglądów z Juhanem Lepassaarem, kandydatem na dyrektora wykonawczego Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), wybranym 16 lipca 2019 r. przez jej zarząd

9. Wystąpienie Ditte’a Juul-Jørgensena, dyrektora generalnego w DG ds. Energii Komisji Europejskiej, na temat stanu unii energetycznej i stanu prac nad krajowymi planami w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021 – 2030

10. Sprawy różne

* * *

11. Następne posiedzenia

         25-26 września 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2019Informacja prawna