PDF 169kWORD 285k

 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

 

ITRE(2019)0925_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 25. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)

25. syyskuuta 2019 klo 9.00–10.00

Suljetuin ovin

1. Koordinaattoreiden kokous

* * *

25. syyskuuta 2019 klo 10.00–12.30

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

– Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden 3. syyskuuta 2019 tekemistä päätöksistä

4. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         2.–3. syyskuuta 2019 PV – PE641.070v01-00

*** Koneäänestys ***

5. Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustaminen

ITRE/9/01206

***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 – C8-0404/2018

 

Esittelijä:

 

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

 

Vastaava:

 

ITRE

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

6. Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Esittelijä:

 

Michał Boni

 

Vastaava:

 

ITRE

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

7. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Valmistelija:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00
AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

Vastaava:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 5. syyskuuta 2019 klo 12.00

8. Vuonna 2019 Santiagossa Chilessä järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

ITRE/9/01228

 

Esittelijä:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

 

         Kirjeen muodossa annetun lausuntoluonnoksen hyväksyminen (vahvistettava)

*** Koneäänestys päättyy ***

9. Politiikkayksikön tutkimuksen esittely aiheesta "Kuinka vastata haasteisiin tulevaisuuteen suuntautuvassa EU:n teollisuusstrategiassa?", Julie Pellegrin

10. STOAn tutkimuksen esittely aiheesta "Galileo-satelliittinavigointijärjestelmä: avaruussovellukset maan pinnalla", Ulf Bestmann

* * *

25. syyskuuta 2019 klo 14.30–17.30

11. EU:n avaruusohjelmat ITRE-valiokunnan vastuualueeseen kuuluvien politiikkatoimien mahdollistajina
– lisätietoja liitteessä I

12. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen "Tuuli- ja aurinkovoima sähköntuotannossa" esittely

13. Bulgariaa, Liettuaa ja Slovakiaa koskevaan ydinvoimaloiden käytöstäpoiston avustusohjelmaan liittyvän työn toteuttamista koskevan komission kertomuksen esittely

14. Muut asiat

15. Seuraavat kokoukset

         7.–8. lokakuuta 2019 (Bryssel)

* * *

25. syyskuuta 2019 klo 17.30–18.30

Suljetuin ovin

16. Koordinaattoreiden kokous

Päivitetty viimeksi: 18. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus