PDF 172kWORD 285k

 

Commissie industrie, onderzoek en energie

 

ITRE(2019)0925_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 25 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

25 september 2019, 9.00 - 10.00 uur

Met gesloten deuren

1. Coördinatorenvergadering

* * *

25 september 2019, 10.00 - 12.30 uur

2. Aanneming van de agenda

3. Mededelingen van de voorzitter

- Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 3 september 2019

4. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         2-3 september 2019 PV – PE641.070v01-00

*** Elektronische stemming ***

5. Oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

ITRE/9/01206

***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 – C8-0404/2018

 

Rapporteur:

 

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ITRE

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

6. Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Rapporteur:

 

Michał Boni

 

Bevoegd:

 

ITRE

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

7. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00
AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 5 september 2019, 12.00 uur

8. De VN-klimaatconferentie van 2019 in Santiago, Chili (COP25)

ITRE/9/01228

 

Rapporteur:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

 

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm (nog te bevestigen)

*** Einde elektronische stemming ***

9. Presentatie van de studie van de beleidsondersteunende afdeling over "How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy" door dr. Julie Pellegrin

10. Presentatie van de STOA-studie over "Galileo Satellite Navigation System: Space applications on earth" door dr. ing. Ulf Bestmann

* * *

25 september 2019, 14.30 - 17.30 uur

11. Presentatie van de EU-ruimteprogramma's als "facilitators" voor beleid op het mandaatsterrein van ITRE
- aanvullende informatie in bijlage I

12. Presentatie van het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer "Wind and solar power for electricity generation"

13. Presentatie door de Commissie van het rapport over de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de programma's voor nucleaire ontmanteling voor Bulgarije, Litouwen en Slowakije

14. Rondvraag

15. Volgende vergaderingen

         7-8 oktober 2019 (Brussel)

* * *

25 september 2019, 17.30 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

16. Coördinatorenvergadering

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2019Juridische mededeling