PDF 150kWORD 968k

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

 

ITRE(2019)1008_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Общо изслушване

Вторник, 8 октомври 2019 г., 14.30–17.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

Изслушване на Маргрете Вестагер, кандидат за изпълнителен заместник-председател с портфейл „Европа, подготвена за цифровата ера“

Последно осъвременяване: 4 октомври 2019 г.Правна информация