PDF 171kWORD 261k

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

 

ITRE(2019)1017_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Ceturtdien, 2019. gada 17. oktobrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

2019. gada 17. oktobrī plkst. 9.00–10.00

Aiz slēgtām durvīm

1. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 17. oktobrī plkst. 10.00–12.30

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru 2019. gada 25. septembra lēmumiem

4. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 25.–26. septembrī PV – PE641.355v01-00

5. Viedokļu apmaiņa ar Komisiju par deleģētā akta izstrādi, ar kuru izveido Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu (KIP)

6. Viedokļu apmaiņa ar Komisijas dienestiem par gaidāmo Pasaules radiosakaru konferenci (WRC-19)

7. Dažādi jautājumi

8. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 11.–12. novembrī (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. oktobrisJuridisks paziņojums