PDF 175kWORD 261k

 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

 

ITRE(2019)1017_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Czwartek 17 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

17 października 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00

Przy drzwiach zamkniętych

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

17 października 2019 r., w godz. 10.00 – 12.30

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Komunikaty przewodniczącej

- Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów z 25 września 2019 r.

4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         25-26 września 2019 r. PV – PE641.355v01-00

5. Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji w sprawie przygotowania aktu delegowanego ustanawiającego unijną listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

6. Wymiana poglądów ze służbami Komisji na temat zbliżającej się Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC-19)

7. Sprawy różne

8. Następne posiedzenia

         11-12 listopada 2019 r. (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2019Informacja prawna