PDF 156kWORD 1012k

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

 

ITRE(2019)1111_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 12 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

12 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

- Съобщения на председателя относно решенията на координаторите от 17 октомври 2019 г.

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         17 октомври 2019 г. PV – PE642.914v01-00

4. Изложение относно Енергийната общност и текущото преразглеждане на Договора за създаване на Енергийна общност

5. Размяна на мнения с председателя на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за 2019 г. - г-н Джеръми Годфри, с председателя на ОЕРЕС за 2020 г. - г-н Дан Сьоблом, и с директора на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС - г-н Ласло Игнеци

6. Размяна на мнения с председателя на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС) - професор Жан-Пиер Бургиньон, и с получателя на субсидията за напреднали на ЕНС - професор Анте Боециус, директор на Института Алфред Вегенер

12 ноември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

7. Изложение на годишния доклад за мониторинг на пазара и размяна на мнения с г-н Алберто Поточниг - директор на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

8. Изказване на кандидата за директор на ACER - г-н Кристиан Зинглерсен, и размяна на мнения с членове на комисия ITRE

9. Изложение на Комисията по отношение на доклада относно политиката в областта на конкуренцията за 2018 г., в частност относно цифровия и енергийния сектор и насоките за държавните помощи в областта на енергетиката

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания

         4-5 декември 2019 г. (Брюксел)

* * *

12 ноември 2019 г., 17.30–18.30 ч.

При закрити врати

12. Заседание на координаторите

Последно осъвременяване: 8 ноември 2019 г.Правна информация