PDF 160kWORD 261k

 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

 

ITRE(2019)1111_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

Den 12. november 2019 kl. 9.00-12.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser af 17. oktober 2019

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         17. oktober 2019 PV – PE642.914v01-00

4. Redegørelse om energifællesskabet og den igangværende revision af traktaten om oprettelse af energifællesskabet

5. Drøftelse med formanden for BEREC, formand 2019, Jeremy Godfrey, BEREC's formand 2020, Dan Sjöblom og direktøren for Agenturet for Støtte til BEREC, László Ignéczi

6. Drøftelse med formanden for Det Europæiske Forskningsråd (EFR), professor Jean-Pierre Bourguignon og med en seniormanager, professor Antje Boetius, direktør for Alfred Wegener Institute

Den 12. november 2019 kl. 14.30-18.30

7. Forelæggelse af den årlige markedsovervågningsrapport og drøftelse med Alberto Pototschnig, direktør for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

8. Erklæring fra ACER's generaldirektør, Christian Zinglersen, og drøftelse med ITRE-medlemmer

9. Redegørelse ved Kommissionen om beretningen om konkurrencepolitikken 2018, navnlig retningslinjerne for den digitale sektor og energisektoren og retningslinjerne for statsstøtte til energi

10. Diverse sager

11. Næste møder

         4.-5. december 2019 (Bruxelles)

* * *

Den 12. november 2019 kl. 17.30-18.30

For lukkede døre

12. Koordinatormøde

Seneste opdatering: 5. november 2019Juridisk meddelelse