PDF 153kWORD 966k

 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

 

ITRE(2019)1111_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 12. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (2Q2)

12. november 2019 kell 9.00–12.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

– Juhataja teadaanded koordinaatorite 17. oktoobri 2019. aasta otsuste kohta

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         17. oktoober 2019 PV – PE642.914v01-00

4. Ettekanne energiaühenduse ja selle asutamislepingu käimasoleva läbivaatamise kohta

5. Arvamuste vahetus BERECi 2019. aasta esimehe Jeremy Godfrey, BERECi 2020. aasta esimehe Dan Sjöblomi ja BERECi tugikeskuse direktori László Ignéczi osavõtul

6. Arvamuste vahetus Euroopa Teadusnõukogu (ERC) presidendi professor Jean-Pierre Bourguignoni ja ERCi kogenud teadlase toetuse saaja, Alfred Wegeneri Instituudi direktori professor Antje Botiusega

12. november 2019 kell 14.30–18.30

7. Iga-aastase turujärelevalve aruande tutvustamine ja arvamuste vahetus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) direktori Alberto Pototschnigiga

8. ACERi direktori kandidaadi Christian Zinglerseni sõnavõtt ja arvamuste vahetus ITRE-komisjoni liikmetega

9. Komisjoni ettekanne 2018. aasta konkurentsipoliitika aruande kohta, eelkõige seoses digi- ja energiasektoriga ning riigiabi suunistega energeetika valdkonnas

10. Muud küsimused

11. Järgmised koosolekud

         4.–5. detsember 2019 (Brüssel)

* * *

12. november 2019 kell 17.30–18.30

Kinnine koosolek

12. Koordinaatorite koosolek

Viimane päevakajastamine: 8. november 2019Õigusalane teave