PDF 156kWORD 982k

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

 

ITRE(2019)1111_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. lapkričio 12 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

2019 m. lapkričio 12 d. 9.00–12.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

– Pirmininkės pranešimai dėl 2019 m. spalio 17 d. koordinatorių sprendimų

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. spalio 17 d. PV – PE642.914v01-00

4. Pranešimas apie Energijos bendriją ir vykdomą Energijos bendrijos sutarties peržiūrą

5. Keitimasis nuomonėmis su 2019 m. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) pirmininku Jeremy Godfrey, 2020 m. BEREC pirmininku Danu Sjöblomu ir BEREC paramos agentūros direktoriumi László Ignéczi

6. Keitimasis nuomonėmis su Europos mokslinių tyrimų tarybos (EMTT) pirmininku prof. Jeanu-Pierre'u Bourguignonu ir su EMTT dotacijos pažengusiesiems gavėja Alfredo Wegenerio instituto direktore prof. Antje Boetius

2019 m. lapkričio 12 d. 14.30–18.30 val.

7. Metinės rinkos stebėsenos ataskaitos pristatymas ir keitimasis nuomonėmis su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) direktoriumi Alberto Pototschnigu

8. ACER paskirtojo direktoriaus Christiano Zinglerseno pareiškimas ir keitimasis nuomonėmis su ITRE komiteto nariais

9. Komisijos atstovas pristato 2018 m. konkurencijos politikos, visų pirma skaitmeninio ir energetikos sektorių, ataskaitą, ir valstybės pagalbos energetikos srityje gaires

10. Kiti klausimai

11. Kiti posėdžiai

         2019 m. gruodžio 4–5 d. (Briuselis)

* * *

2019 m. lapkričio 12 d. 17.30–18.30 val.

Uždaras

12. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 6 d.Teisinis pranešimas