PDF 164kWORD 262k

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

 

ITRE(2019)1111_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 12. novembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

2019. gada 12. novembrī plkst. 9.00–12.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

- Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru 2019. gada 17. oktobra lēmumiem

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 17. oktobrī PV – PE642.914v01-00

4. Izklāsts par Enerģētikas kopienu un patlaban notiekošo Enerģētikas kopienas dibināšanas līguma pārskatīšanu

5. Viedokļu apmaiņa ar 2019. gada BEREC priekšsēdētāju Jeremy Godfrey, 2020. gada BEREC priekšsēdētāju Dan Sjöblom un BEREC atbalsta aģentūras direktoru László Ignéczi

6. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Pētniecības padomes (EPP) priekšsēdētāju profesoru Jean-Pierre Bourguignonun un ar EPP progresa dotāciju saņēmēju un Alfred Wegener institūta direktoru profesoru Antje Boetius

2019. gada 12. novembrī plkst. 14.30–18.30

7. Iepazīstināšana ar tirgus uzraudzības gada ziņojumu un viedokļu apmaiņa ar Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) direktoru Alberto Pototschnig

8. ACER direktora amata kandidāta Christian Zinglersen paziņojums un viedokļu apmaiņa ar ITRE komitejas locekļiem

9. Komisijas izklāsts par 2018. gada ziņojumu par konkurences politiku, jo īpaši par digitālo un enerģētikas nozari un valsts atbalsta pamatnostādnēm enerģētikas jomā

10. Dažādi jautājumi

11. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 4.–5. decembrī (Briselē)

* * *

2019. gada 12. novembrī plkst. 17.30–18.30

Aiz slēgtām durvīm

12. Koordinatoru sanāksme

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. novembrisJuridisks paziņojums