PDF 164kWORD 262k

 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

 

ITRE(2019)1111_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tlieta 12 ta' Novembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: József Antall (2Q2)

It-12 ta' Novembru 2019, 9.00 – 12.30

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-President

– Avviżi tal-President rigward id-deċiżjonijiet tal-Koordinaturi tas-17 ta' Ottubru 2019

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         is-17 ta' Ottubru 2019 PV – PE642.914v01-00

4. Preżentazzjoni dwar il-Komunità tal-Enerġija u r-reviżjoni li għaddejja tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tal-Enerġija

5. Skambju ta' fehmiet mal-President tal-BEREC għall-2019, is-Sur Jeremy Godfrey, il-President tal-BEREC għall-2020, is-Sur Dan Sjöblom, u d-Direttur tal-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC, is-Sur László Ignéczi

6. Skambju ta' fehmiet mal-President tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC), il-Professur Jean-Pierre Bourguignon, u ma' benefiċjarja ta' Advanced Grant tal-ERC, Profs. Antje Boeus, Direttur tal-Istitut Alfred Wegener

It-12 ta' Novembru 2019, 14.30 – 18.30

7. Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tas-Suq u skambju ta' fehmiet mas-Sur Alberto Pototschnig, Direttur tal-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)

8. Dikjarazzjoni tad-Direttur maħtur tal-ACER, is-Sur Christian Zinglersen, u skambju ta' fehmiet mal-Membri tal-Kumitat ITRE.

9. Preżentazzjoni mill-Kummissjoni tar-Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2018, b'mod partikolari s-setturi diġitali u tal-enerġija u l-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-enerġija

10. Kwistjonijiet varji

11. Laqgħat li jmiss

         l-4 u l-5 ta' Diċembru 2019 (Brussell)

* * *

It-12 ta' Novembru 2019, 17.30 – 18.30

Bil-magħluq

12. Laqgħa tal-koordinaturi

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Novembru 2019Avviż legali