PDF 158kWORD 261k

 

Commissie industrie, onderzoek en energie

 

ITRE(2019)1111_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 12 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

12 november 2019, 9.00 - 12.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

- Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 17 oktober 2019

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         17 oktober 2019 PV – PE642.914v01-00

4. Presentatie over de Energiegemeenschap en de aan de gang zijnde herziening van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap

5. Gedachtewisseling met Jeremy Godfrey, voorzitter van Berec in 2019, Dan Sjöblom, voorzitter van Berec in 2020, en László Ignéczi, directeur van het Bureau voor ondersteuning van Berec

6. Gedachtewisseling met prof. Jean-Pierre Bourguignon, voorzitter van de Europese Onderzoeksraad (ERC), en prof. Antje Boetius, directeur van het Alfred-Wegener-Institut en begunstigde van een ERC-subsidie voor gevorderden

12 november 2019, 14.30 - 18.30 uur

7. Presentatie van het jaarlijkse markttoezichtverslag en gedachtewisseling met Alberto Pototschnig, directeur van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

8. Verklaring van Christian Zinglersen, voorgedragen als directeur van het ACER, en gedachtewisseling met de leden van ITRE

9. Presentatie van het verslag over het mededingingsbeleid 2018 door de Commissie, met bijzonder aandacht voor de digitale sector, de energiesector en de richtsnoeren voor staatssteun voor energie

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen

         4-5 december 2019 (Brussel)

* * *

12 november 2019, 17.30 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

12. Coördinatorenvergadering

Laatst bijgewerkt op: 7 november 2019Juridische mededeling