PDF 156kWORD 978k

 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

 

ITRE(2019)1111_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 12 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

12 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

- Comunicare a președintelui privind deciziile adoptate de coordonatori la 17 octombrie 2019

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         17 octombrie 2019 PV – PE642.914v01-00

4. Prezentare privind Comunitatea Energiei și revizuirea în curs a Tratatului de instituire a Comunității Energiei

5. Schimb de opinii cu președintele OAREC 2019, dl Jeremy Godfrey, cu președintele OAREC 2020, dl Dan Sjöblom și cu directorul Agenției de sprijin pentru OAREC, dl László Ignéczi

6. Schimb de opinii cu președintele Consiliului European pentru Cercetare (CEC), profesorul Jean-Pierre Bourguignon și cu beneficiara grantului CEC pentru cercetători avansați, profesoara Antje Boetius, directoarea institutului Alfred Wegener

12 noiembrie 2019, 14.30 - 18.30

7. Prezentarea Raportului anual de monitorizare a pieței și schimb de opinii cu dl Alberto Pototschnig, directorul Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

8. Declarația directorului desemnat al ACER, dl Christian Zinglersen, și schimb de opinii cu membrii Comisiei ITRE

9. Prezentarea de către Comisie a Raportului privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2018, în special în sectorul digital și în cel al energiei și orientările privind ajutoarele de stat pentru energie

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare

         4-5 decembrie 2019 (Bruxelles)

* * *

12 noiembrie 2019, 17.30 - 18.30

Cu ușile închise

12. Reuniune a coordonatorilor

Ultima actualizare: 6 noiembrie 2019Notă juridică