PDF 165kWORD 262k

 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

 

ITRE(2019)1111_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 12. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

12. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

Oznámenia predsedajúceho o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori 17. októbra 2019

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         17. októbra 2019 PV – PE642.914v01-00

4. Prezentácia o Energetickom spoločenstve a prebiehajúcej revízii Zmluvy o založení Energetického spoločenstva

5. Výmena názorov s predsedom orgánu BEREC na rok 2019 pánom Jeremym Godfreyom, predsedom orgánu BEREC na rok 2020 pánom Danom Sjöblom a riaditeľom agentúry pre podporu orgánu BEREC pánom Lászlom Ignéczim

6. Výmena názorov s predsedom Európskej rady pre výskum (ERC), profesorom Jean-Pierrom Bourguignonom a riaditeľkou Inštitútu Alfreda Wegenera profesorkou Antje Boetieovou poberateľkou ERC pre pokročilých vedeckých pracovníkov

12. novembra 2019 od 14.30 do 18.30 h

7. Prezentácia výročnej správy o monitorovaní trhu a výmena názorov s riaditeľom Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) pánom Albertom Pototschnigom

8. Vyhlásenie dezignovaného riaditeľa agentúry ACER pána Christiana Zinglersena a výmena názorov s členmi výboru ITRE

9. Prezentácia Komisie o správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2018, najmä o digitálnom a energetickom sektore a o usmerneniach pre štátnu pomoc v oblasti energetiky

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

         4. – 5. decembra 2019 (v Bruseli)

* * *

12. novembra 2019 od 17.30 do 18.30 h

Za zatvorenými dverami

12. Schôdza koordinátorov

Posledná úprava: 5. novembra 2019Právne oznámenie