PDF 164kWORD 262k

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

 

ITRE(2019)1111_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 12 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

12 november 2019 kl. 9.00–12.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

- Ordförandens meddelanden beträffande samordnarnas beslut av den 17 oktober 2019

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         17 oktober 2019 PV – PE642.914v01-00

4. Presentation om energigemenskapen och den pågående översynen av fördraget om upprättande av en energigemenskap

5. Diskussion med Berecs ordförande under 2019, Jeremy Godfrey, Berecs ordförande under 2020, Dan Sjöblom, och direktören för Stöd till Berec, László Ignéczi

6. Diskussion med ordföranden för Europeiska forskningsrådet, Jean-Pierre Bourguignon, och med en mottagare av EFR-bidrag för avancerad forskning, Antje Boetius, direktör för Alfred Wegener-institutet

12 november 2019 kl. 14.30–18.30

7. Presentation av den årliga marknadsövervakningsrapporten och diskussion med Alberto Pototschnig, direktör för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

8. Uttalande från Acers tillträdande direktör Christian Zinglersen och diskussion med ITRE-ledamöter

9. Kommissionen redogör för 2018 års rapport om konkurrenspolitiken, särskilt den digitala sektorn och energisektorn samt riktlinjer för statligt stöd på energiområdet

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

         4–5 december 2019 (Bryssel)

* * *

12 november 2019 kl. 17.30–18.30

Inom stängda dörrar

12. Samordnarnas sammanträde

Senaste uppdatering: 7 november 2019Rättsligt meddelande