PDF 187kWORD 296k

 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

 

ITRE(2019)1204_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 4. joulukuuta 2019 klo 10.00–12.30 ja 14.30–18.00

Torstai 5. joulukuuta 2019 klo 9.00–10.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q2)

4. joulukuuta 2019 klo 10.00–10.15

1. ITRE- ja TRAN-valiokunnan yhteiskokous äänestyksen toimeenpanemiseksi päätöksestä aloittaa Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevat toimielinten väliset neuvottelut
(katso erillinen esityslista)

* * *

4. joulukuuta 2019 klo 10.15–12.30

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

- Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden 12. marraskuuta 2019 tekemistä päätöksistä

4. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         11.–12. marraskuuta 2019 PV – PE643.194v01-00

Raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista

5. Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Esittelijä:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Vastaava:

 

ITRE

 

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (74 artiklan 3 kohta)

*** Koneäänestys ***

6. Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Esittelijä:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Vastaava:

 

ITRE

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

*** Koneäänestys päättyy ***

* * *

7. Keskustelu tutkimuksesta ja innovoinnista vastaavan pääjohtajan Jean-Eric Paquet'n kanssa missioista ja kumppanuuksista Horisontti Eurooppa puiteohjelmassa

8. Merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta laadittua vuosittaista kertomusta koskeva komission esitys

* * *

4. joulukuuta 2019 klo 14.30–17.00

9. Palaute Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutissa (EIT) ja sen osaamis- ja innovaatioyhteisöissä vierailemiseksi tehdystä matkasta Budapestiin ja Wieniin

Yhteiskeskustelu EIT-paketista

10. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (uudelleenlaadittu toisinto)

ITRE/9/00667

***I 2019/0151(COD) COM(2019)0331 – C9-0042/2019

 

Esittelijä:

 

Marisa Matias (GUE/NGL)

 

Vastaava:

 

ITRE

 

 

Lausunto:

 

BUDG –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

CONT

 

 

 

CULT –

Christian Ehler (PPE)

 

 

JURI –

Magdalena Adamowicz (PPE)

CM – PE643.201v01-00

 

         Keskustelu

11. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strateginen innovaatio-ohjelma vuosiksi 2021–2027: Euroopan innovointikyvyn ja -valmiuksien edistäminen

ITRE/9/00663

***I 2019/0152(COD) COM(2019)0330 – C9-0043/2019

 

Esittelijä:

 

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

 

Vastaava:

 

ITRE

 

 

Lausunto:

 

BUDG –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

CULT –

Judith Bunting (Renew)

 

 

JURI –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Keskustelu

* * *

12. Keskustelu komission kanssa verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevan direktiivin (NIS-direktiivi) täytäntöönpanotilanteesta

* * *

4. joulukuuta 2019 klo 17.00–18.00

Suljetuin ovin

13. Koordinaattoreiden kokous

* * *

5. joulukuuta 2019 klo 9.00–10.30

14. Keskustelu energia-asioista vastaavan komission jäsenen Kadri Simsonin kanssa delegoidusta säädöksestä, jossa vahvistetaan unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (PCI-hankkeet)

15. Muut asiat

16. Seuraavat kokoukset

         22.–23. tammikuuta 2020 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 3. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus