PDF 177kWORD 296k

 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

 

ITRE(2019)1204_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 4. prosinca 2019., 10:00 – 12:30 i 14:30 – 18:00

četvrtak 5. prosinca 2019., 9:00 – 10:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (4Q2)

4. prosinca 2019., 10:00 – 10:15

1. Zajednička sjednica odbora ITRE/TRAN radi glasovanja o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora o „Instrumentu za povezivanje Europe”
(vidi zaseban dnevni red)

* * *

4. prosinca 2019., 10:15 – 12:30

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Priopćenja predsjedatelja

– Priopćenja predsjedatelja o odlukama koordinatora od 12. studenoga 2019.

4. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         11. – 12. studenoga 2019. PV – PE643.194v01-00

Izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji su u tijeku

5. Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

ITRE

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.)

*** Elektroničko glasovanje ***

6. Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

ITRE

 

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

* * *

7. Razmjena gledišta sa Jean-Ericom Paquetom, glavnim direktorom Glavne uprave za istraživanje i inovacije, o misijama i partnerstvima u Obzoru Europa

8. Izlaganje Komisije o Godišnjem izvješću o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti

* * *

4. prosinca 2019., 14:30 – 17:00

9. Povratne informacije o službenim putovanjima u Budimpeštu i Beč radi posjete Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT) te njegovim zajednicama znanja i inovacija (ZZI)

Zajednička rasprava o paketu EIT-a

10. Europski institut za inovacije i tehnologiju (preinaka)

ITRE/9/00667

***I 2019/0151(COD) COM(2019)0331 – C9-0042/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Marisa Matias (GUE/NGL)

 

Nadležni odbor:

 

ITRE

 

 

Mišljenja:

 

BUDG –

Odluka: nema mišljenja

 

 

CONT

 

 

 

CULT –

Christian Ehler (PPE)

 

 

JURI –

Magdalena Adamowicz (PPE)

CM – PE643.201v01-00

 

         Razmjena gledišta

11. Strateški inovacijski program Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta

ITRE/9/00663

***I 2019/0152(COD) COM(2019)0330 – C9-0043/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

ITRE

 

 

Mišljenja:

 

BUDG –

Odluka: nema mišljenja

 

 

CULT –

Judith Bunting (Renew)

 

 

JURI –

Odluka: nema mišljenja

 

 

         Razmjena gledišta

* * *

12. Razmjena gledišta s Komisijom o trenutačnom stanju u pogledu provedbe Direktive o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (Direktiva NIS)

* * *

4. prosinca 2019., 17:00 – 18:00

Zatvoreno za javnost

13. Sastanak koordinatora

* * *

5. prosinca 2019., 9:00 – 10:30

14. Razmjena gledišta s Kadri Simson, povjerenicom za energiju, o delegiranom aktu kojim se uspostavlja popis projekata Unije od zajedničkog interesa (PCI)

15. Razno

16. Sljedeće sjednice

         22. – 23. siječnja 2020. (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 2. prosinca 2019.Pravna napomena