PDF 195kWORD 297k

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

 

ITRE(2019)1204_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. gruodžio 4 d., trečiadienis, 10.00–12.30 val. ir 14.30–18.00 val.

2019 m. gruodžio 5 d., ketvirtadienis, 9.00–10.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

2019 m. gruodžio 4 d. 10.00–10.15 val.

1. B endras ITRE ir TRAN komitetų posėdis, per kurį bus balsuojama dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės
(Žr. atskirą darbotvarkę)

* * *

2019 m. gruodžio 4 d. 10.15–12.30 val.

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Pirmininko pranešimai

– Pirmininko pranešimai dėl 2019 m. rugsėjo 12 d. koordinatorių sprendimų

4. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. lapkričio 11–12 d. PV – PE643.194v01-00

Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

5. Padangų ženklinimas atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Pranešėja:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ITRE

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

*** Elektroninis balsavimas ***

6. Padangų ženklinimas atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Pranešėja:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ITRE

 

 

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

* * *

7. Keitimasis nuomonėmis su Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD generaliniu direktoriumi Jeanu-Ericu Paquet'u dėl programos „Europos horizontas“ misijos ir partnerysčių

8. Komisijos pranešimas dėl Metinės naftos ir dujų operacijų jūroje saugos ataskaitos

* * *

2019 m. gruodžio 4 d. 14.30–17.00 val.

9. Komandiruotės į Budapeštą ir Vieną ir per ją surengto vizito į Europos inovacijos ir technologijos institutą (EIT) bei jo Žinių ir inovacijos bendrijas (ŽIB) ataskaita

Bendros diskusijos EIT dokumentų paketo klausimu

10. Europos inovacijų ir technologijos institutas (nauja redakcija)

ITRE/9/00667

***I 2019/0151(COD) COM(2019)0331 – C9-0042/2019

 

Pranešėja:

 

Marisa Matias (GUE/NGL)

 

Atsakingas komitetas:

 

ITRE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

CONT

 

 

 

CULT –

Christian Ehler (PPE)

 

 

JURI –

Magdalena Adamowicz (PPE)

CM – PE643.201v01-00

 

         Keitimasis nuomonėmis

11. Europos inovacijų ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027 m. strateginė inovacijų darbotvarkė. Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas

ITRE/9/00663

***I 2019/0152(COD) COM(2019)0330 – C9-0043/2019

 

Pranešėja:

 

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ITRE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

CULT –

Judith Bunting (Renew)

 

 

JURI –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

         Keitimasis nuomonėmis

* * *

12. Keitimasis nuomonėmis su Komisija Direktyvos dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (TIS direktyvos) įgyvendinimo padėties klausimu

* * *

2019 m. gruodžio 4 d. 17.00–18.00 val.

Uždaras

13. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. gruodžio 5 d. 9.00–10.30 val.

14. Keitimasis nuomonėmis su Kadri Simsonu, už energetiką atsakingu Komisijos atstovu, dėl deleguotojo akto, kuriuo sudaromas Sąjungos bendro intereso projektų sąrašas

15. Kiti klausimai

16. Kiti posėdžiai

         2020 m. sausio 22–23 d. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 3 d.Teisinis pranešimas