PDF 184kWORD 297k

 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

 

ITRE(2019)1204_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 4 ta' Diċembru 2019, 10.00 – 12.30 u 14.30 – 18.00

Il-Ħamis 5 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 10.30

Brussell

Sala: József Antall (4Q2)

L-4 ta' Diċembru 2019, 10.00 – 10.15

1. Laqgħa tal-Kumitati konġunti ITRE-TRAN għal votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali dwar il-"Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa"
(ara l-aġenda separata)

* * *

L-4 ta' Diċembru 2019, 10.15 – 12.30

2. Adozzjoni tal-aġenda

3. Avviżi tal-president

- L-avviżi tal-president rigward id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi tat-12 ta' Novembru 2019

4. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         il-11 u t-12 ta' Novembru 2019 PV – PE643.194v01-00

Rapport dwar in-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin bħalissa

5. It-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Rapporteur:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Responsabbli:

 

ITRE

 

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

6. It-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Rapporteur:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Responsabbli:

 

ITRE

 

 

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

* * *

7. Skambju ta' fehmiet ma' Jean-Eric Paquet, Direttur Ġenerali tad-DĠ Riċerka u Innovazzjoni, dwat missjonijiet u sħubijiet f'Orizzont Ewropa

8. Preżentazzjoni mill-Kummissjoni tar-Rapport Annwali dwar is-Sikurezza tal-Operazzjonijiet Offshore taż-Żejt u tal-Gass

* * *

L-4 ta' Diċembru 2019, 14.30 – 17.00

9. Tgħarrif dwar il-missjoni lejn Budapest u Vjenna għal żjara fl-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) u l-Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni (KICs) tiegħu

Dibattitu konġunt dwar il-pakkett tal-EIT

10. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni)

ITRE/9/00667

***I 2019/0151(COD) COM(2019)0331 – C9-0042/2019

 

Rapporteur:

 

Marisa Matias (GUE/NGL)

 

Responsabbli:

 

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

 

BUDG –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

CONT

 

 

 

CULT –

Christian Ehler (PPE)

 

 

JURI –

Magdalena Adamowicz (PPE)

CM – PE643.201v01-00

 

         Skambju ta' fehmiet

11. L-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 2021-2027: Nagħtu Spinta lit-Talent u lill-Kapaċità ta' Innovazzjoni fl-Ewropa

ITRE/9/00663

***I 2019/0152(COD) COM(2019)0330 – C9-0043/2019

 

Rapporteur:

 

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

 

Responsabbli:

 

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

 

BUDG –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

CULT –

Judith Bunting (Renew)

 

 

JURI –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Skambju ta' fehmiet

* * *

12. Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni dwar il-qagħda kurrenti tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni (id-Direttiva NIS)

* * *

L-4 ta' Diċembru 2019, 17.00 – 18.00

Bil-magħluq

13. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

Il-5 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 10.30

14. Skambju ta' fehmiet mas-Sa Kadri Simson, Kummissarju għall-Enerġija, dwar l-att delegat li jistabbilixxi l-lista tal-Unjoni ta' Proġetti ta' Interess Komuni (PCIs)

15. Kwistjonijiet varji

16. Laqgħat li jmiss

         it-22 u t-23 ta' Jannar 2020 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Novembru 2019Avviż legali