PDF 177kWORD 296k

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

 

ITRE(2019)1204_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 4 december 2019 kl. 10.00–12.30 och kl. 14.30–18.00

Torsdagen den 5 december 2019 kl. 9.00–10.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

4 december 2019 kl. 10.00–10.15

1. Gemensamt ITRE/TRAN-sammanträde för att rösta om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar om Fonden för ett sammanlänkat Europa
(se separat föredragningslista)

* * *

4 december 2019 kl. 10.15–12.30

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Meddelanden från ordföranden

- Meddelanden från ordföranden om samordnarnas beslut av den 12 november 2019

4. Justering av sammanträdesprotokoll

         11–12 november 2019 PV – PE643.194v01-00

Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar

5. Märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Föredragande:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

*** Elektronisk omröstning ***

6. Märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Föredragande:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

 

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

* * *

7. Diskussion med Jean-Eric Paquet, generaldirektör för GD Forskning och innovation, om uppdrag och partnerskap inom Horisont Europa

8. Föredragning av kommissionen om årsrapporten om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs

* * *

4 december 2019 kl. 14.30–17.00

9. Återkoppling från utskottsresan till Budapest och Wien för att besöka Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och dess kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper)

Gemensam debatt om EIT-paketet

10. Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)

ITRE/9/00667

***I 2019/0151(COD) COM(2019)0331 – C9-0042/2019

 

Föredragande:

 

Marisa Matias (GUE/NGL)

 

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

 

 

Rådgivande utskott:

 

BUDG –

Beslut: inget yttrande

 

 

CONT

 

 

 

CULT –

Christian Ehler (PPE)

 

 

JURI –

Magdalena Adamowicz (PPE)

CM – PE643.201v01-00

 

         Diskussion

11. Ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021-2027: en ökad innovationsförmåga för Europa

ITRE/9/00663

***I 2019/0152(COD) COM(2019)0330 – C9-0043/2019

 

Föredragande:

 

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

 

 

Rådgivande utskott:

 

BUDG –

Beslut: inget yttrande

 

 

CULT –

Judith Bunting (Renew)

 

 

JURI –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Diskussion

* * *

12. Diskussion med kommissionen om läget i genomförandet av direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS-direktivet)

* * *

4 december 2019 kl. 17.00–18.00

Inom stängda dörrar

13. Samordnarnas sammanträde

* * *

5 december 2019 kl. 9.00–10.30

14. Diskussion med Kadri Simon, kommissionsledamot med ansvar för energi, om den delegerade akten om fastställande av unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse

15. Övriga frågor

16. Kommande sammanträden

         22–23 januari 2020 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 29 november 2019Rättsligt meddelande