17.5.2016
ITRE_PA(2016)582196
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Arvamuse koostaja: Miroslav Poche

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 607kWORD 999k
Õigusalane teave