17.5.2016
ITRE_PA(2016)582196
LAUSUNTOLUONNOS
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Valmistelija: Miroslav Poche

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 609kWORD 1168k
Oikeudellinen huomautus