17.5.2016
ITRE_PA(2016)582196
NACRT MIŠLJENJA
Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
upućen Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Miroslav Poche

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 778kWORD 1081k
Pravna napomena