17.5.2016
ITRE_PA(2016)582196
PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Miroslav Poche

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 727kWORD 1246k
Informacja prawna