17.5.2016
ITRE_PA(2016)582196
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Raportor pentru aviz: Miroslav Poche

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 717kWORD 1278k
Notă juridică