13.5.2016
ITRE_PA(2016)582213
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald
(COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Ordfører for udtalelse: Pavel Telička

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 288kWORD 364k
Juridisk meddelelse