13.5.2016
ITRE_PA(2016)582213
LAUSUNTOLUONNOS
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta
(COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Valmistelija: Pavel Telička

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 372kWORD 366k
Oikeudellinen huomautus