13.5.2016
ITRE_PA(2016)582213
NACRT MIŠLJENJA
Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
upućen Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada
(COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Pavel Telička

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 616kWORD 391k
Pravna napomena