13.5.2016
ITRE_PA(2016)582213
ONTWERPADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen
(COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Rapporteur voor advies: Pavel Telička

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 291kWORD 368k
Juridische mededeling