13.5.2016
ITRE_PA(2016)582213
PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów
(COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pavel Telička

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 611kWORD 392k
Informacja prawna