13.5.2016
ITRE_PA(2016)582213
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri
(COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Raportor pentru aviz: Pavel Telička

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 527kWORD 395k
Notă juridică