13.5.2016
ITRE_PA(2016)582213
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall
(COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Föredragande av yttrande: Pavel Telička

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 377kWORD 364k
Rättsligt meddelande