17.5.2016
ITRE_PA(2016)582215
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD))
Navrhovatel: Pavel Telička

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 648kWORD 418k
Právní upozornění