16.7.2019
ITRE_PA(2019)639655
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 101kWORD 61k
Notă juridică