17.1.2017
ITRE_PR(2017)595480
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes af flere medlemsstater
(COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Sofia Sakorafa

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 554kWORD 87k
Juridisk meddelelse