30.8.2018
ITRE_PR(2018)626994
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията
(COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Фредрик Федерлей

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 212kWORD 88k
Правна информация