30.8.2018
ITRE_PR(2018)626994
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004
(COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Fredrick Federley

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 206kWORD 80k
Juridisk meddelelse