30.8.2018
ITRE_PR(2018)626994
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004
(COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Fredrick Federley

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 193kWORD 85k
Õigusalane teave