30.8.2018
ITRE_PR(2018)626994
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o 733/2002 ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta
(COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Fredrick Federley

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 197kWORD 86k
Oikeudellinen huomautus