30.8.2018
ITRE_PR(2018)626994
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004
(COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Fredrick Federley

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 204kWORD 80k
Teisinis pranešimas