30.8.2018
ITRE_PR(2018)626994
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie
(COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Fredrick Federley

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 205kWORD 114k
Juridische mededeling