30.8.2018
ITRE_PR(2018)626994
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004
(COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Fredrick Federley

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 214kWORD 86k
Informacja prawna