30.8.2018
ITRE_PR(2018)626994
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei
(COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Fredrick Federley

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 206kWORD 87k
Notă juridică