30.8.2018
ITRE_PR(2018)626994
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004
(COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Fredrick Federley

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 211kWORD 86k
Právne oznámenie