30.8.2018
ITRE_PR(2018)626994
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004
(COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Fredrick Federley

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 198kWORD 85k
Rättsligt meddelande