12.9.2018
ITRE_PR(2018)627733
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021—2025 г. в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“
(COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Миапетра Кумпула-Натри

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 191kWORD 82k
Правна информация